Kempton Park, 12-02-2020

Wij mogen wonen en werken in Zuid Afrika, maar waarom doen we dit werk….Een uitspraak van één van de kinderen maakte dit heel duidelijk!!!

Iedere dinsdagmorgen zingen we met de kinderen d.m.v. korte filmpjes worship liederen. De kinderen genieten hier enorm van en dansen en zingen mee met de muziek. Voor mij (Nienke) is dit één van de hoogte punten in de week. Fantastisch om samen God te eren en Hem groot te maken.

Vele van onze kinderen komen uit gezinnen waar het Christelijk geloof is verweven met traditie. Tradities die banden hebben met het aanbidden van voorouders, waarin rituelen belangrijk zijn en Jezus als redder niet de enige ware weg is. Door de worship willen we de kinderen meegeven dat God van hen houdt en Jezus hun vriend wil zijn. De liederen zingen we regelmatig zodat de kinderen ze goed leren kennen.

Een paar weken geleden op dinsdagmiddag liepen wij door de opvang naar ons huis. Alle kinderen zaten in de klas met elkaar tv te kijken wachtend op hun ouders. Eén van de kinderen stond op en zei: ‘Nienke, Jesus loves me hè.’ Wat fantastisch om dit te horen, een kind van 4 jaar beseft dat Jezus van Hem houdt!!

Dat is waarom wij hier zijn, dat is het werk wat we mogen doen!! De kinderen, hun ouders en onze staff laten ervaren en laten zien dat God van hen houdt en Jezus een persoonlijke relatie met hen wil. Dat er redding voor hen is, door deze persoonlijke relatie. Wat een zegen om dit werk te mogen doen!

Kempton Park, 24-01-2020

Op het moment dat jullie dit lezen is de eerste maand van 2020 al weer voorbij.

Het nieuwe jaar betekend voor ons ook een nieuw jaar op de opvang. Na een periode van 3 weken waarin we dicht waren zijn we op 8 januari weer geopend. Het begin van het jaar is altijd spannend, nieuwe kinderen komen en moeten wennen aan de groep en de teacher. Voor ons is het ook altijd spannend vooral voor de financiën, we hebben afscheid genomen van de oudste kinderen, deze kinderen zullen vernieuwd moeten worden om zo financieel stabiel te zijn. Het is goed om te zien hoe het enthousiasme door de school heen beweegt. De teachers zijn klaar voor het nieuwe jaar, hebben nieuwe energie en zijn enthousiast voor de nieuwe groep kinderen die ze ontvangen. Nieuwe ideeën, opnieuw reclame maken voor de opvang. Samen gaan we er weer voor!

Een nieuw jaar, dit nieuwe jaar brengt voor ons ook nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Het proces met zendingsorganisatie SIM vordert. We hebben de komende tijd verschillende interviews en zullen zo door het proces heen gaan. We zien uit naar een goede samenwerking en connectie met de SIM familie, vooral ook hier in Zuid Afrika. We bidden dat door deze connectie God weer nieuwe deuren opent zodat we kunnen werken aan de missie hebben voor de opvang en onze levens hier.

Een nieuw jaar, heeft ons ook op verschillende gebieden weer een herstart gegeven. Een nieuwe boost om het zo te zeggen. We ontdekten dat we bezig waren met onze plannen en onze eigen ideeën, zonder God te vragen wat Zijn weg was. We hadden de plannen gemaakt en vroegen of God ons wilde geven wat we nodig hadden om deze plannen uit te werken. Het is niet verkeerd om plannen/dromen te hebben, maar het is belangrijk om God te vragen Zijn plannen voor ons te laten zien. Wanneer we een doel of een droom hebben mogen we dit bij God neerleggen en Hem vragen om de eerste stap te laten zien. Wanneer we die eerste stap nemen zal God ons de volgende stap laten zien als we Hem daarin vertrouwen. Het zal dan zijn op Zijn tijd en Zijn wijze. Zoals Spreuken 16:9 zegt: Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Dit is iets wat we beide dit jaar in praktijk willen brengen. De eerste weken hebben we bij alles wat we deden gevraagd of God ons wil leiden en wil laten zien wat we moeten doen. Dit betekend niet dat we niets doen, we moeten zelf zeer zeker actie nemen, maar als we dit doen vertrouwend op God dat zal Hij de stappen die we moeten zetten laten zien. We hebben ontdekt dat God hierin praktisch is en ons door de meest natuurlijke dingen laat zien welke stap we moeten zetten.

Een nieuw jaar, nieuwe energie en opnieuw met God, God is en blijft dezelfde Hij veranderd niet en deze zekerheid geeft ons veel rust en vertrouwen in alles wat we hier mogen doen.

 We wensen iedereen een mooi, fantastisch jaar en bovenal een jaar met God!

 

Kempton Park, 15-10-2019

In het jaar dat we hier nu zijn hebben we God’s voorzienigheid zeer duidelijk ervaren. De ouders betalen een bedrag per maand aan de opvang voor de opvang van de kinderen. Hierin werken wij met zeer verschillende ouders, sommige hebben een zeer goede baan en hun huishouden is stabiel. We hebben ook kinderen waarvan de thuissituatie niet stabiel is, ouders niet of gedeeltelijk werken, ouders die gescheiden zijn enzovoort. De opvang voor de kinderen wordt door de ouders vaak ook niet als prioriteit gezien om te betalen. Hierbij komt dat wij nu een beter zicht hebben op onze financien en ontdekt hebben dat we per kind maandelijks meer uitgeven dan dat we binnen krijgen.

We zijn tot nu toe steeds in staat geweest om alle rekeningen en salarissen van de school te betalen. Maar afgelopen maand, September, was dit een ander verhaal. Er waren een aantal ouders die de bijdrage nog niet hadden betaald en de kosten voor het gebouw zouden van onze rekening worden afgeschreven. In de dagen voordat het zou worden afgeschreven, checkten we dagelijks de rekening en zochten we contact met de ouders die nog niet hadden betaald. Het was behoorlijk stressvol. In deze dagen hebben we onze zorgen rondom de financiën ook in Gods Handen gelegd. We weten dat Hij uiteindelijk de grote voorziener is en geeft wat we nodig hebben. De dag kwam dat het bedrag zou worden afgeschreven, in de vroege ochtend checkte we de rekening, nog steeds onvoldoende. We liepen de opvang in en daar was een nieuw kind. Dit betekend dat er een extra ouder is die maandelijks een bijdrage betaald aan de school. Het was voor ons fantastisch om Gods voorziening hierin te zien. Wij hadden de situatie bij God neergelegd, wij dachten aan de ouders die een betalingsachterstand hadden. Maar God is groter, Hij gaf ons een nieuw kind in de school, waardoor we maandelijks meer inkomen hebben, wat een fantastische God hebben wij!!! Het is een zegen en een eer om Zijn kind te zijn en dagelijks in Zijn Koninkrijk aan het werk te zijn. Bouwen aan Zijn liefde en Zijn liefde ontvangen!!!

Wilt u met ons mee blijven bidden voor de financiële situatie van de opvang, zeker met het nieuwe jaar en de wisselingen die dat geeft op de opvang!

Kempton Park, 4-12-2019

Eindelijk was het dan zover, na weken oefenen konden de kinderen eindelijk alles laten zien aan hun ouders.

Op zaterdag 30 November hadden we ons eindejaarsconcert en de diploma uitreiking voor onze Grade R kinderen. Alle kinderen vanaf de 2-3 groep tot en met Grade R hebben de laatste weken geoefend op hun gedichten en hun dans. Het thema was dit jaar ‘ik en mijn omgeving’. De kinderen hebben in de weken vooraf stilgestaan bij hun omgeving en hoe ze hiervoor kunnen zorgen. De gedichten stonden in het teken van zorgen voor onze omgeving, de aarde en het recyclen. In de oudere groepen waren er zelfs wat tips in de gedichten die voorgedragen werden voor de ouders.

De afgelopen week hebben we de grote ruimte in de opvang, waar we normaal drie groepen hebben omgetoverd tot één grote ruimte. De ruimte werd versierd met tekeningen van de kinderen rondom het thema, ook de teachers hebben wat creaties gemaakt. Daarnaast ontvingen we van één van de ouders, die werkt voor de recycling, een aantal containers en het symbool voor recycling in Zuid Afrika (een verklede pop). Al met al zag alles er feestelijk uit en waren we klaar voor de grote dag.

Zaterdag ochtend vanaf ongeveer 9 uur kwamen de kinderen, hun ouders en de teachers naar de opvang. Om 10:30 uur begon het dan echt. Alle ouders zaten er klaar voor, de kinderen zaten achter de schermen te wachten....de spanning steeg. Voor sommige kinderen werd de spanning zelfs iets te veel. Best lastig dat je ouders aanwezig zijn, maar jij niet bij hen kan zitten...

Na het openingswoord begonnen we met alle kinderen samen met drie worship liederen. Dit zette de sfeer voor het programma. Ouders genoten van hun kinderen die vooraan stonden te dansen en de gebaren meededen van alle nummers. Na de worship was het tijd voor de gedichten, iedere groep had 3 gedichten voorbereid om en om kwamen de groepen naar voren om hun gedicht voor te dragen. Fantastisch om te zien hoeveel de kinderen kunnen onthouden en hoe enthousiast de ouders zijn. Na de gedichten was het tijd voor de dansen die de kinderen hadden voorbereid. Wederom kwamen de groepen één voor één naar voren en lieten de dans zien aan de ouders. Er was natuurlijk verschil te zien in de dans van de groep 2-3 jarigen en Grade R, maar voor iedere dans waren de ouders even enthousiast!!!

Hierna was het tijd voor de kinderen om wat te eten. Alleen Grade R bleef achter, voor hen breekt een groot moment aan. Zij gaan ons verlaten en gaan naar de basisschool (basisschool in Zuid-Afrika begint bij groep 3). Als afsluiting ontvingen zij allen een certificaat en hun rapport voor Grade R. In hun gown stonden ze vooraan en ontvingen ze één voor één hun certificaat toegejuicht door de ouders en teachers.

Al met al was het een mooie dag en een leuke en gezellige afsluiting van het jaar. We zijn nog twee weken open, maar hebben minder kinderen. De basisscholen hebben namelijk vakantie waardoor veel kinderen thuis blijven. We zijn open en draaien een vakantieprogramma, met kerstfilms, buiten spelen, knutselen en een Kerstmisparty waarbij de kerstman de cadeau’s komt uitdelen (ipv Sinterklaas)

Wij kijken zelf terug op een mooi en goed jaar, waarin we Gods trouw en nabijheid hebben ervaren. Hij heeft op vele wijzen voorzien en ons de kracht en het doorzettingsvermogen gegeven voor dit jaar. We weten dat Hij werkt in de jonge harten van deze fantastische kinderen. Blijf met ons meebidden voor deze kinderen, dat Gods liefde in hun levens mag groeien en ze een persoonlijke relatie met Jezus mogen hebben.

            

 

                                   

Kempton Park, Johannesburg, 11-9-2019

In Zuid Afrika zijn officieel net als in Nederland, 4 seizoenen. Toch wordt hier meer gesproken over zomer en winter. Op 1 September was het ‘Springday’ zoals ze dat hier noemen. De eerste dag van de lente! Het is vooral een dag waarbij bewust wordt gezegd de winter is voorbij, zomer is begonnen.

Op de opvang hebben we dit op 2 September gevierd (1 September was op zondag). De kinderen kwamen in gekleurden kleding naar school en we hebben met alle kinderen verschillende activiteiten buiten gedaan. De kinderen genoten ervan en de ouders genoten van de foto’s die ze ontvingen.

Met het feit dat de winter voorbij is, is de kou voorbij in Zuid Afrika. De winters hebben niet de temperaturen zoals wij in NL kennen, toch is de winter hier koud. Voor jullie beeld een winterse dag start vaak met tussen de 3 en 6 graden. Rond 12 uur kan het dan oplopen tot rond de 15 graden, soms warmer, daarna koelt het weer af. Hierbij zijn de huizen en gebouwen hier niet geisoleerd, de temperatuur buiten is vaak ook de temperatuur binnen. Op zonnige dagen is het buiten zelfs warmer dan dat het binnen is. Dit maakt de winter periode, ook al zijn de temperaturen hier ok, toch koud.

Voor mij als Nederlander hier is het vooral wennen dat de kleding die je binnen draagt ook is wat je buiten aan hebt. Een warme jas, is dus niet om buiten warm te blijven, maar ook om binnen warm te blijven. Voor mij is het nog steeds heel onlogisch om mijn winterjas aan te houden binnen en niet gewoon op de kapstok te hangen. Dit was omgekeerd voor Branwen toen hij in Nederland was.

Zoals gezegd start hier de lente of eigenlijk de zomer op 1 September, maar voor veel mensen hier start de zomer pas echt na de eerste regen. In de winterperiode regent het niet in Zuid Afrika Dit betekend dat er zo`n 4 maanden zijn waarin geen regen valt, mei tot en met augustus. Het gras is bruin of soms helemaal weg, bladeren aan de bomen zijn droog en vallen naar beneden, overal is stof van de droogte. Wij hebben nu de eerste regen gehad, maar dit was zeker niet genoeg. Het is goed om te zien dat het regent, de zomer is nu echt begonnen. Voor mij blijft het hierin bijzonder om te zien hoe belangrijk regen/water is voor de groei van alles.

In Nederland is dit iets waar we niet of veel minder bij stilstaan. De droge zomers in Nederland van de afgelopen twee jaar is niets vergeleken bij Zuid Afrika. Vooral het effect wat duidelijk en direct te zien is, is verschillend. In Nederland heb ik nog nooit al het gras bruin zien worden voor er eindelijk weer regen viel. Hier is dat normaal, gras is bruin aan het einde van de winter.

We hopen dat de eerste regen die we hebben gehad een voorteken is van meer regen en goede regen voor deze komende zomer. Zodat alles weer kan groeien en bloeien. De regen die we hadden was goed, de hele nacht door regen. We zijn God dankbaar hiervoor en bidden voor meer regen. (ja een nederlander die bidt voor regen;)) Bidden jullie met ons mee!