Dundee, 29-03-2018

https://www.youtube.com/watch?v=-sx8wTnnfSc

De laatste weken, misschien wel maanden, heeft het behoorlijk gestormd in mijn leven. Veel is veranderd, veel is op me afgekomen. Op sommige momenten zoveel dat ik het niet duidelijk kan benoemen. Dit lied, is in deze maanden vele keren bij me naar voren gekomen. In het midden van de storm is God aanwezig, het midden van een storm, het oog van de storm is rustig. Als we kijken naar de natuurlijke wijze van een storm, dan is inderdaad in het oog van de storm rust en stilte. In dit lied wordt dit ook naar voren gebracht, God is in het midden van de storm, in het oog van de storm. Hij is in control, Hij bewaard ons hart, Hij is het anker/de hoop, Zijn liefde omringt ons.

In tijden dat het stormt in ons leven en ik ben er zeker van dat we allemaal deze tijden meemaken, mogen we weten dat God ondanks dat het soms totaal anders lijkt volledig in control is. Voor mij persoonlijk heeft het de afgelopen tijd flink gestormd en nog steeds zijn er processen gaande die veel onduidelijkheden en onzekerheden in zich hebben. Soms haalt dit de grond onder mijn voeten vandaan.

Ik merk dat ik zelf de dingen in mijn handen wil houden en zelf alles wil doen om zaken op te lossen. Uiteindelijk geeft dit stress en onrust, het haalt me van God af, omdat het me bezig houdt. Dit lied heeft me geholpen en helpt me nog steeds om te focussen op God, bij Hem mijn rust te zoeken. De zaken die me bezig houden en geregeld moeten worden in Zijn handen te leggen. Dit is lastig, want praktisch gezien blijft het dat ik dingen moet regelen, het contact met mensen in Nederland, het organiseren van mijn visa e.d.

Toch merk ik dat wanneer ik werkelijk de rust zoek bij Hem, me focus op Hem en bovenal Hem blijf danken voor wat Hij al heeft gedaan en waar Hij me heeft gebracht, dat God mij omringt met Zijn liefde en Zijn rust en vrede gaan overheersen in mijn hart. Natuurlijk zijn dan zeker niet al mijn zorgen opgelost en is alles wat geregeld moet worden in één keer rond. Maar het in Zijn hand leggen, geeft mij vertrouwen. Het betekend meer dan bidden en weer doorgaan, het werkelijk in Zijn handen leggen, betekend dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat God de weg wil bereiden, Zijn weg.

In dit alles betekend het ook dat de wegen soms anders gaan dan ik verwacht of ik zelf wil, hierin is het soms nog moeilijker om te vertrouwen op God. In alles kan ik werkelijk zeggen, God is goed en in control. Er zijn periodes geweest en nog waarin ik niet weet hoe het zal gaan en wat juiste beslissingen zijn. In alles zie ik dat God mij vast houdt. Hij verlaat mij niet (Hebreeën 13:5). Zijn Liefde blijft en is groter en dieper en wijder dan wij kunnen beseffen. God is goed!!!

Ik hoop dat met dit lied ik jullie allen ook mag wijzen op God, Die in de storm is en in iedere situatie nabij is. Zelfs wanneer het lijkt alsof je er volledig alleen voor staat en vrienden en familie je verlaten, God is nabij, Hij houdt vast. Dit betekend wel dat wij in alles steeds Hem moeten blijven zoeken en onze focus op Hem moeten houden en niet op onszelf en onze eigen plannen en doelen. De letterlijke storm of de letterlijke regen kan ons dagelijks herinneren aan Gods goedheid en de wetenschap dat Hij in control is.