Kempton Park, 15-10-2019

In het jaar dat we hier nu zijn hebben we God’s voorzienigheid zeer duidelijk ervaren. De ouders betalen een bedrag per maand aan de opvang voor de opvang van de kinderen. Hierin werken wij met zeer verschillende ouders, sommige hebben een zeer goede baan en hun huishouden is stabiel. We hebben ook kinderen waarvan de thuissituatie niet stabiel is, ouders niet of gedeeltelijk werken, ouders die gescheiden zijn enzovoort. De opvang voor de kinderen wordt door de ouders vaak ook niet als prioriteit gezien om te betalen. Hierbij komt dat wij nu een beter zicht hebben op onze financien en ontdekt hebben dat we per kind maandelijks meer uitgeven dan dat we binnen krijgen.

We zijn tot nu toe steeds in staat geweest om alle rekeningen en salarissen van de school te betalen. Maar afgelopen maand, September, was dit een ander verhaal. Er waren een aantal ouders die de bijdrage nog niet hadden betaald en de kosten voor het gebouw zouden van onze rekening worden afgeschreven. In de dagen voordat het zou worden afgeschreven, checkten we dagelijks de rekening en zochten we contact met de ouders die nog niet hadden betaald. Het was behoorlijk stressvol. In deze dagen hebben we onze zorgen rondom de financiën ook in Gods Handen gelegd. We weten dat Hij uiteindelijk de grote voorziener is en geeft wat we nodig hebben. De dag kwam dat het bedrag zou worden afgeschreven, in de vroege ochtend checkte we de rekening, nog steeds onvoldoende. We liepen de opvang in en daar was een nieuw kind. Dit betekend dat er een extra ouder is die maandelijks een bijdrage betaald aan de school. Het was voor ons fantastisch om Gods voorziening hierin te zien. Wij hadden de situatie bij God neergelegd, wij dachten aan de ouders die een betalingsachterstand hadden. Maar God is groter, Hij gaf ons een nieuw kind in de school, waardoor we maandelijks meer inkomen hebben, wat een fantastische God hebben wij!!! Het is een zegen en een eer om Zijn kind te zijn en dagelijks in Zijn Koninkrijk aan het werk te zijn. Bouwen aan Zijn liefde en Zijn liefde ontvangen!!!

Wilt u met ons mee blijven bidden voor de financiële situatie van de opvang, zeker met het nieuwe jaar en de wisselingen die dat geeft op de opvang!