Kempton Park, 10-06-2020

Dit horen we veel in deze dagen. Overal komt het naar voren, houdt afstand, bezoek geen ouderen. Hier in Zuid-Afrika is het op dit moment ook nog niet mogelijk om bij mensen op bezoek te gaan. Volledige afstand dus….

Maar wij mensen zijn geen mensen om afstand te houden en niet sociaal met elkaar te zijn. We hebben elkaar nodig en misschien juist wel in een tijd als dit, waarin angst en onzekerheid overheerst.

Voor ons betekend de lockdown in Zuid-Afrika nog steeds dat we veel binnen zitten, de opvang is nog gesloten, de kerk kan nog niet open, we kunnen nog niet op bezoek bij mensen en dus ook onze home cell nog niet bij ons thuis organiseren. We zijn geïsoleerd….Dit sinds half maart, de tijd gaat langzaam en we missen mensen om ons heen. We missen de kinderen in de opvang en de gezelligheid dat dit met zich mee brengt. We missen het samen zingen in de kerk en elkaar begroeten in de kerk en met elkaar de preek bespreken tijdens een kopje koffie tijdens home cell.

We hebben mensen om ons heen nodig en we mogen ons gezegend weten dat God ons mensen om ons heen heeft gegeven. De betekenis van familie en vrienden wordt in deze tijd voor ons meer en meer duidelijk. We zijn afgesloten hier in Zuid-Afrika, maar we hebben ontdekt wat het contact betekend. Dit maakt het contact voor ons met familie en vrienden via whats app en skype zoveel meer waardevol. We kunnen mensen misschien niet ontmoeten, maar we hebben gelukkig de mogelijkheid mensen te kunnen spreken en via sociale media tijd met andere door te brengen.

Dit contact is belangrijk en waardevol en helpt ons door deze tijd heen. Niet alleen het contact met mensen, ook ons contact met God. Lezen in de Bijbel, bidden en luisteren naar worship muziek, zodat we tijd met Hem hebben. Contact dat is waar het om gaat, dat is waar we onze kracht vandaan halen. De kracht die we ontvangen door tijd met God te hebben is van ongekende waarde.

Voor ons is het in deze periode niet altijd makkelijk om positief te blijven en de toekomst positief voor ogen te hebben. Er is zoveel gaande in Zuid-Afrika en er zijn zoveel onzekerheden. Toch kunnen we ons vast houden aan God en vertrouwen dat Hij de toekomst in Zijn handen heeft. Dit door het contact dat we kunnen hebben met Hem en door Hem het contact met de mensen die Hij ons heeft gegeven.

Laten we met elkaar stil staan bij het belang van het contact en hier tijd en aandacht aangeven. Neem de tijd om de Bijbel te lezen en tijd met God door te brengen. Neem de tijd om je vriend of familie lid te bellen die misschien alleen woont, die het lastig heeft, of gewoon omdat het goed is om het contact te hebben. Laten we ondanks alle afstand die we moeten houden elkaar opzoeken. Hierdoor kunnen we samen het lichaam van Jezus zijn en zo een licht laten schijnen in deze tijd.

Kempton Park, 12-05-2020

Familie, vrienden en alle anderen die ons een warm hart toedragen, graag willen we met jullie dit bijzondere nieuws delen! Wij zijn in verwachting en hopen half september ons wondertje in deze wereld te verwelkomen!! God is goed, alles gaat goed met mij en de baby. We zijn God dankbaar voor dit wonder en zijn Hem dankbaar dat Hij ons dit wonder wil toevertrouwen.

In deze tijden is het iets waar we misschien nog wel meer naar uit kijken. De tijden zijn hier nog steeds onzeker, zie vorig blog, maar God gaat door, Zijn werk gaat door. Voor ons het toeleven naar de geboorte en het ouderschap geeft ons Hoop en toekomst. In de natuur kunnen we zien dat God doorgaat, met het wisselen van de seizoenen, maar door de zwangerschap komt dit nog dichterbij, we zien dat Hij doorgaat!

Bid met ons mee dat alles voorspoedig blijft verlopen en de baby en ikzelf gezond blijven.

 

We willen ook van de gelegenheid gebruik maken dat ons post adres is gewijzigd (helaas kan er nog geen post worden verstuurd op dit moment)

Brievenbus post:
Branwen en Nienke Sayers
129 Silverleaf Ave
Birchleigh, 1618
Kempton Park
South Africa
                            
Pakketjes
PostNet Birchleigh
t.n.v. Branwen and Nienke Sayers
Shop 17, Elgin Mall, Elgin Road
Birchleigh, 1619
Kempton Park
South Africa.

Voor pakketjes graag van te voren contact opnemen. Ons telefoonnummer moet hierbij vermeld worden en we zullen bij deze winkel moeten checken of het pakketje gearriveerd is.

Kempton Park, 11-03-2020

Eind januari kregen wij bezoek uit Nederland! Ds van Oordt en zijn vrouw waren op bezoek bij vrienden in Zuid Afrika en kwamen zo ook even bij ons op bezoek. Het was goed om elkaar te ontmoeten en te kunnen delen wat we hier dagelijks doen. We hebben hen de opvang laten zien en zo kennis laten maken met ons dagelijks werk, kunnen laten zien waarom wij hier zijn en wat we kunnen en willen betekenen voor de kinderen hier. Daarnaast was het ook goed om elkaar te kunnen spreken en bemoedigd te worden en te bemoedigen. We konden met elkaar delen hoe God de wegen heeft geleid. Hoe God ons hier heeft gebracht, nadat de zoektocht was begonnen in Nederland voordat ik naar Melusi kwam. Het was fijn om zo in gesprek te zijn, juist ook met iemand (Ds van Oordt) die het proces met mij/ons heeft meegelopen.

                                            

Begin april komen wij voor een kort en ongepland bezoek naar Nederland! Zoals jullie hebben kunnen lezen in voorgaande blogs en de nieuwsbrief hebben wij aansluiting gevonden bij een zendingsorganisatie SIM. Het proces om ons bij hen aan te sluiten zit op dit moment in de afrondende fase. Wij zijn erg blij en positief met deze organisatie. Tijdens ons bezoek aan Nederland zullen we hier meer over vertellen. We zullen een presentatie avond houden op dinsdag 7 april om 20:00 uur. Tijdens deze avond zullen we ook meer over onze plannen met de opvang vertellen en over de weg die God met ons is gegaan in de afgelopen 2 jaar.

We zien er enorm naar uit om weer even in Nederland te zijn, even tijd te hebben met familie en vrienden. We kunnen nu eindelijk ons neefje vasthouden. Zeker nu we er naar toe leven en alles voorbereiden om naar Nederland te komen beseffen we wat we missen omdat we hier in Zuid Afrika leven. We weten dat God ons hier wil hebben en hebben daar vrede mee, we hebben een goed leven hier en God heeft ons gezegend met vrienden en nieuwe familie. Maar op deze momenten dat we bezig zijn met Nederland beseffen we wat we hebben achter gelaten. Meer reden dus om er naar uit te zien en de korte tijd die we in Nederland hebben goed te besteden met familie, vrienden en onze achterban!

Kempton Park, 16-04-2020

Het zijn bijzondere tijden, hier in Zuid-Afrika, in Nederland overal in de wereld. Het zijn rare tijden, we zitten binnen (in ieder land met eigen restricties).

Wij hadden gepland om op 1 april naar NL te komen, maar rond half maart werd duidelijk dat dit helaas niet mogelijk was.  Zuid-Afrika begon op dat moment met maatregelen rondom het reizen. Dit betekende voor ons dat er ons bezoek moesten afzeggen, dit kon niet anders, maar was zeker geen makkelijke beslissing. Het was een bezoek waar we samen erg naar uitkeken en waarvan we wisten dat familie en vrienden in NL ook naar uitkeken. We hoopten nog dat we bv in mei zouden kunnen komen, aangezien hier in ZA alles op dat moment nog redelijk leek en we hoopten dat in NL de situatie zich zou stabiliseren, maar alles liep anders.

Niet veel later liet de president weten dat kinderopvang, scholen en universiteiten dicht moesten. Grote bijeenkomsten waren niet meer mogelijk. Dit had invloed op ons, wij hebben onze opvang moeten sluiten, wat een vakantie van een week zou moeten zijn, duurt nu al 4 weken, voor al het onderwijs. Online onderwijs zoals in NL wordt gegeven is hier geen optie, velen hebben geen internet thuis, velen zelfs geen water en elektriciteit. Na deze mededeling duurde het niet lang voor de president een volledige lockdown voor 21 dagen afkondigde, welke ondertussen is verlengt tot 35 dagen.

Social distancing, handen wassen en thuis blijven. De drie belangrijkste middelen om ons zelf te beschermen tegen dit virus. Maar hoe doe je dit praktisch…Als je met 6 tot 10 mensen in een twee kamer hutje woont, je wc buiten is, een waterkraan gedeeld wordt met meerdere hutjes. Dit is onmogelijk en eigenlijk ook onmenselijk. De regering hier focust zich daarom nu ook op de dichtbevolkte townships, waar dit de situatie is. De regering onderneemt goede stappen, mensen worden huis aan huis getest en uit de township gehaald wanneer zij positief getest worden. Zodat de kans op een grote uitbraak zo min mogelijk is.

Het zijn onzekere tijden….Wat is het effect op de economie, ZA heeft ondertussen de status ontvangen van onder de 0. ZA zat al economisch in de problemen met een werkloosheid van 40%. Wat gebeurt er wanneer de lockdown wordt opgeheven, komt er dan alsnog een grote uitbraak? Wat zijn de sociale en psychische gevolgen…Kinderen zitten thuis vaak in onveilige situatie (er mag geen alcohol verkocht worden) maar wat doet dat met de thuis situatie…Hoe gaat het straks als de kinderen weer naar school kunnen, wat is de achterstand en wat zijn de mogelijkheden om dit in te halen. Het onderwijs systeem hier is al niet zo sterk en zeker voor de leerlingen die moeite hebben met leren.

Het zijn onzekere tijden….ook voor ons. We zijn gesloten, maar de meeste kosten lopen door. We willen ons personeel ook zoveel mogelijk blijven doorbetalen, zodat zij niet in de problemen komen. Maar het is onzeker of ouders door betalen, ook afhankelijk of zij uiteraard doorbetaald krijgen. Hoe loopt het hierna, blijven ouders hun baan behouden zodat ze de opvang blijven nodig hebben. Hoe ontwikkeld de economie zich gaan prijzen nog verder omhoog, waardoor onze kosten stijgen…. Zoveel onzekerheid, zoveel vragen, kunnen we nog naar NL, wat zijn de effecten op ons dagelijks leven hier….kunnen mijn ouders nog naar ZA komen???

Met een vriendin in NL sprak ik via skype over de onzekerheid hier en in NL. Voor iedereen is het onzeker, maar is dit werkelijk zo, is de onzekerheid werkelijk veranderd…. Voor ons gevoel jazeker, alles waar we vastigheid en duidelijkheid uit haalde is weg of in ieder geval allemaal een stuk minder geworden. We kunnen geen grote plannen meer maken en ver vooruit kijken omdat niet zeker is hoe alles eruit ziet over 2 weken, een maand, 6 maanden of nog verder… Maar hoe zeker was dit alles voor deze tijd. Voor ons gevoel misschien heel zeker, maar uiteindelijk hadden we zelf niets in de hand. De enige zekerheid die er is, die er was en die er altijd zal zijn is God. Hij heeft alles in Zijn hand, nee Hij heeft dit virus niet veroorzaakt, ja Hij weet precies wat wij doormaken. Er is één Hoop, één weg naar God, één op wie wij ons leven kunnen bouwen en die persoon is Jezus!!! Hij weet wat morgen ons brengt, wij niet nu niet en voor deze crisis niet. Is dit niet een tijd waarin wij stil worden gezet en mogen beseffen dat ons leven in Zijn hand ligt en alleen Hij onze zekerheid is. Wij als mensen vertrouwen op allerlei zaken, zoals ons inkomen ons dagelijks routine, maar de enige ware zekerheid die er is, is Jezus!!! Dat is niet veranderd door deze crisis, Hij is niet veranderd door deze crisis. Wanneer we in Hem geloven, hebben we nog steeds de zekerheid dat Hij bij ons is en mocht ons einde hier op aarde komen weten we waar we heen gaan. Dit geeft ons Hoop, dit geeft ons toekomst, hoe dit er dan ook uitziet op aarde. Hij is ons nabij en Hij laat ons niet in de steek. Wij bidden dat deze zekerheid waarheid mag worden voor een ieder. Dat dit een tijd mag zijn waarin iedereen beseft waar de zekerheid in het leven vandaan komt, hoe de dag van morgen er dan ook uitziet.

 

Kempton Park, 12-02-2020

Wij mogen wonen en werken in Zuid Afrika, maar waarom doen we dit werk….Een uitspraak van één van de kinderen maakte dit heel duidelijk!!!

Iedere dinsdagmorgen zingen we met de kinderen d.m.v. korte filmpjes worship liederen. De kinderen genieten hier enorm van en dansen en zingen mee met de muziek. Voor mij (Nienke) is dit één van de hoogte punten in de week. Fantastisch om samen God te eren en Hem groot te maken.

Vele van onze kinderen komen uit gezinnen waar het Christelijk geloof is verweven met traditie. Tradities die banden hebben met het aanbidden van voorouders, waarin rituelen belangrijk zijn en Jezus als redder niet de enige ware weg is. Door de worship willen we de kinderen meegeven dat God van hen houdt en Jezus hun vriend wil zijn. De liederen zingen we regelmatig zodat de kinderen ze goed leren kennen.

Een paar weken geleden op dinsdagmiddag liepen wij door de opvang naar ons huis. Alle kinderen zaten in de klas met elkaar tv te kijken wachtend op hun ouders. Eén van de kinderen stond op en zei: ‘Nienke, Jesus loves me hè.’ Wat fantastisch om dit te horen, een kind van 4 jaar beseft dat Jezus van Hem houdt!!

Dat is waarom wij hier zijn, dat is het werk wat we mogen doen!! De kinderen, hun ouders en onze staff laten ervaren en laten zien dat God van hen houdt en Jezus een persoonlijke relatie met hen wil. Dat er redding voor hen is, door deze persoonlijke relatie. Wat een zegen om dit werk te mogen doen!