Door gebed het werk ondersteunen!!

Het werk wat ik mag doen in Zuid Afrika is Gods werk. Het is God die werkt in de harten en levens van de kinderen en mensen die ik mag ontmoeten. Het is gaaf om te zien dat God door mij heen wil werken. Alles wat ik doe, kan alleen wanneer het door gebed wordt gedragen. Zoals psalm 127 zegt: Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Gebedspunten:

  • Rust, dat ik terug mag keren naar Zuid Afrika en daar in alles wat is veranderd tot rust mag komen.
  • Geduld in alle processen en alle ontwikkelingen waar ik in zit, daarin God blijven zoeken en Hem blijven volgen
  • Een goed afscheid hier in Nederland en dat mijn ouders, familie en vrienden net als ik rust en vrede mogen ontvangen in alle ontwikkelingen
  • Openingen op de school/dagopvang om te getuigen van Gods Liefde en trouw, juist aan hen die Hem nog niet kennen

Dankpunten:

  • De tijd in Nederland met familie en vrienden
  • De processen hier in Nederland: mijn visum, verbondenheid en vervolg hierin met TFC en kerk, overige processen. Dat God hierin heeft geleid en wegen heeft gebaand om nu in alle rust verder te kunnen.
  • De mogelijkheid om terug te gaan naar Zuid Afrika, te groeien in alle ontwikkelingen die gaande zijn
  • De rust en vrede die God blijft geven en die mij tot kracht is om Zijn weg te kunnen blijven volgen.