Werken door en voor Gods Liefde!!

Wij wonen en werken op Kidz Solutions, een kinderdagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar (groep 2). Wij zijn de eigenaren en directeuren van deze opvang. Samen met een staff van 7 vrouwen zorgen we dagelijks voor ongeveer 50 kinderen. Samen met ons wonen er 3 staffleden in de school met (een deel van) hun kinderen en klein kinderen.

De kinderen die dagelijks bij ons komen hebben zeer verschillende thuis situaties. Zo hebben we kinderen die leven in een stabiel gezin, waarbij beide ouders werken en midden klas of hoger verdienen. We hebben kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn en hierdoor in een gebroken en/of samengesteld gezin wonen, deze situaties kunnen stabiel zijn, maar regelmatig zijn deze instabiel. We hebben kinderen waarvan ouders geen baan hebben of gedeeltelijk en het gezin leeft met minimum tot geen inkomen, wat uiteraard effect heeft op de situatie van de kinderen. Kinderen die uit gezinnen komen waar misbruik (drugs, alcohol, fysiek etc.) normaal is. Kinderen die ouders hebben, maar door verschillende omstandigheden niet bij hen wonen of niet de liefde ontvangen van de ouders die zij nodig hebben.

Wij willen al deze kinderen (zonder naar de situatie te kijken) stabiliteit en liefde geven. Door een tweede thuis voor hen te zijn, voor sommige misschien wel het eerste thuis. Wij willen hen hoop geven op een toekomst! Door hen Gods liefde en trouw te laten zien, door hen aandacht te geven, tijd voor hen te maken en te stimuleren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we voornamelijk door ieder kind te accepteren en in de groep op te nemen, ieder kind wat de achtergrond en thuis situatie ook is, dezelfde mogelijkheden te bieden op onze opvang.

De taal die we gebruiken op de opvang is Engels, dit is de basis voor het vervolg in opleiding en scholing voor de kinderen. De kinderen spreken thuis hun eigen taal en door het Engels op de opvang ontvangen ze een goede basis om zo verder te komen en zich verder te ontwikkelen op de basisschool en vervolg onderwijs. Spelenderwijs werken we aan de ontwikkeling van de kinderen, deze jaren zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind om een goede basis te leggen. In de ontwikkeling en educatie die we bieden staan de persoonlijkheid, eigenheid en interesses van de kinderen centraal. Ieder kind is uniek en ieder kind is geliefd bij God, dit is de basis van wat we doen en de kinderen willen meegeven.

Naast het werken met de kinderen, werken we met de staff. Onze staff bestaat voor het merendeel uit vrouwen zonder vervolgopleiding. Vrouwen die komen uit families die leven in armoede en in een vicieuze cirkel zitten. Door hen de mogelijkheid te bieden bij ons te werken, kunnen zij zorgen voor hun gezin en hun eigen kinderen de mogelijkheid geven een opleiding te volgen en zo een betere toekomst! Naast dit praktische verschil, willen we ook verschil maken in hun persoonlijke leven. Dit door het delen van ons geloof, door hen te laten zien en ervaren wie Jezus is en dat Hij een persoonlijke relatie met een ieder van ons wil. (Zie het kopje waar, om te zien waar de meeste mensen in Zuid Afrika voor staan op het gebied van hun geloof.) We willen de staff meegeven dat zij er toe doen, dat God een plan met hen heeft en de Hoop is die hen hoop geeft!

 

Toekomst:

Naast de dagopvang die we hebben klopt ons hart voor jonge mannen en kinderen. Samen met SIM en social work in Zuid Afrika zullen wij uitzoeken welke rol wij daarin kunnen spelen. We willen graag handen en voeten geven aan de Liefde van Jezus die ons leeft en deze doorgeven aan hen die deze Liefde (met name) nodig hebben.

Het is onze wens om een veilige plek te zijn voor kinderen die geen thuis hebben of thuis geen veilige plek hebben. Samen met de social workers hier in Kempton Park willen we de kinderen bereiken. We zullen samen met hen onderzoeken wat de opvang is die deze kinderen nodig hebben. Het is onze wens om de kinderen een veilige plek te bieden. Een plek waar zij volledig zichzelf kunnen zijn, waar ze liefde en aandacht ontvangen. Een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen tot de zoon of dochter die ze zijn in Jezus.

Naast een plek voor kinderen willen we ook jonge mannen die in gebrokenheid leven hoop bieden. Dit door onze deur open zetten. Hen een doel te geven in hun dag, door bv het wassen van onze auto of het onderhouden van ons terrein. We zullen dit met name in het weekend doen. We zullen deze mannen een goede maaltijd bieden, tijd voor hen nemen in een goed gesprek e.d. Hen op deze manier laten ervaren dat wat hun situatie ook is er een God is die naar hen om ziet.

 

Verdere betrokkenheid:

Wij zijn hier in Kempton Park lid van Maranatha Community Church (www.maranatha.org.za). Iedere zondag bezoeken we de kerkdienst om zelf gevoed te worden en het besef te ontvangen dat we niet alleen zijn, maar behoren tot Gods grote familie!!

Home cell: iedere woensdag hebben we home cell. Wij mogen een groep leiden. Een groep van ongeveer 10 mensen komt op woensdag bij ons in huis samen. We bespreken met elkaar de preek van de zondag ervoor d.m.v. de aantekeningen die we vanuit de kerk opgestuurd krijgen. Het is goed om zo met elkaar kerk te kunnen zijn, we delen met elkaar wat er in ons leven speelt. We delen ons geloof, leren van elkaar en kunnen elkaar opbouwen in geloof. We zijn God dankbaar voor de mogelijkheid die Hij ons geeft om aan deze groep leiding te geven en zo een middel te zijn om hen dichter bij God te brengen en te groeien in hun persoonlijke relatie met Jezus. Doordat we de home cell bij ons thuis houden nemen de staffleden die bij ons wonen ook deel aan de home cell. Dit geeft ons een extra mogelijkheid om hen meer van God te laten zien.

Home cell leaders: wij als home cell leaders vallen onder een Sheppard echtpaar. Zij hebben naast ons nog 3 koppels onder zich die een home cell leiden. Gemiddeld eens per kwartaal komen wij samen om met elkaar de ervaringen te delen van de home cell en elkaar te kunnen bemoedigen. Ons geloof te delen en met elkaar te groeien in geloof. De Sheppards komen maandelijks bij ons op de home cell, waardoor zij ons kunnen ondersteunen, maar ook ons persoonlijk goed leren kennen en kunnen steunen in ons leven!

Cursussen: De kerk heeft een ruim aanbod aan verschillende cursussen om ons geloof te verdiepen en te groeien in bepaalde gebieden van ons leven. Sommige cursussen worden ons aangeboden omdat wij een home cell leiden, andere cursussen zijn toegankelijk voor iedereen. Wij nemen deel aan de cursussen die tot ons spreken en op dat moment ons kunnen laten groeien in ons geloof. De cursussen zijn naast de groei in geloof ook momenten waarop we contact hebben met anderen uit de kerk.