Vertellen en delen van Gods liefde

Ik woon op het terrein van Melusi en ben onderdeel van het team. Melusi heeft verschillende projecten, ik ben met name betrokken bij het kinder- en jeugdwerk. Het kinder- en jeugdwerk bevat meerdere activiteiten. Bij alle activiteiten staat het opbouwen van een relatie met de kinderen, tieners en hun ouders centraal. Vanuit deze relatie vertellen over Gods Liefde en wat Hij heeft gedaan en bovenal vertellen dat Jezus de enige ware Weg is tot God.

Kinderclub:

Iedere middag wordt er één van de omliggende townships bezocht. Daar hebben we kinderclub. We hebben een voetbal bij ons, een springtouw en ander materiaal. We spelen zo ongeveer een uur met de kinderen en hebben oog voor hen. Hierna vertellen we de kinderen een Bijbelverhaal of we spelen dit uit. Wij doen dit in het Engels en de discipelen die in de betreffende township wonen vertalen dit voor ons naar het Zulu. De discipelen zelf vertellen ook eens in de zoveel weken het verhaal aan de kinderen. We sluiten af door met elkaar te zingen. Terwijl een aantal van het team bij de kinderen zijn, gaan andere bij een aantal woningen langs. Hier hebben we gesprekken met de mensen, bij sommige komen we al jaren. We leggen contact en relaties met hen. We spreken met hen over God en dat Jezus de enige weg tot God is. We hebben Bijbelsstudie met mensen die samen komen in de huizen. We maken tijd om de vragen die ze hebben te beantwoorden en indien nodig te voorzien in behoeften die zij hebben.

Tiener Bijbelstudie:

Voor de tieners zijn er wekelijks tienerbijbelstudie groepen die samenkomen. Hier gaan we met de tieners in gesprek. Naar aanleiding van thema`s, met name gericht op het leggen van een basis voor hun geloof. We beantwoorden de vragen en kijken samen met de Bijbel zegt. Dit alles is omringt met spellen en het zingen van liederen.

Kampen:

Iedere maand wordt een kamp georganiseerd op het terrein van Melusi. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen /tieners verblijven ze 1,2,3 dagen of een week. Voor hen is een programma gemaakt wat op hen is afgestemd in een bepaald thema. Er zijn spellen georganiseerd, een creatieve activiteit, bijbelverhalen/bijbelstudies, gesprekken in kleine groepen en mijn eigen topper: de soapslide. Door de kampen hebben we de tijd om de contacten met de kinderen en tieners te verdiepen, om met hen meer over Gods woord en Zijn liefde te spreken en te laten zien wie God voor ons is en voor hen wil zijn.

Worship and....:

Ongeveer eens per twee maanden is er een activiteit op Melusi met worship and....Deze tweede activiteit is wisselend, zo hebben we games/movie/workshops. De worship and....is voor leeftijd 9-13 jaar en 14+. Op deze middagen komen gemiddeld 200-300 tieners. Het programma is gevuld met worship, het delen van een boodschap, gelegenheid voor persoonlijk gebed, een maaltijd. Afhankelijk van welke activiteit we hebben wordt de middag verder gevuld met spellen, film, of workshops.

MYC:

Eens per jaar organiseren we 'Melusi Youth Conference' een conferentie voor tieners 14+, in en rondom Dundee. De conferentie is drie dagen en bevat op iedere dag 2 sessies van worship en het delen van Gods boodschap van Liefde voor de tieners. Na de lunch is er ontspanning in de vorm van verschillende spellen. Dit biedt een goede gelegenheid om te contacten met de tieners en relaties te verdiepen. Door de gelegenheid om contact te maken, kunnen we Gods boodschap handen en voeten geven en ons beter relateren aan de tieners in de boodschap die we delen.

Zondagschool:

Tijdens de kerkdiensten is er voor de kinderen zondagschool. Hier komen de kinderen van de ouders die naar de kerk gaan, maar ook kinderen uit de townships. Er zijn vier verschillende groepen ingedeeld op leeftijd. Kinderen tot en met 14 jaar komen op de zondagschool. Hier wordt gezongen een Bijbelverhaal verteld en indien mogelijk (qua leeftijd) wordt er dieper op ingegaan en gesproken over het Bijbelverhaal en wat God in de levens van kinderen wil betekenen. Als laatste wordt er een verwerking gedaan.

Discipelschap programma:

Tieners die hun leven aan Jezus hebben gegeven en dit handen en voeten willen geven worden uitgenodigd om deel te nemen aan het discipelschap programma van Melusi. Dit houdt in dat zij een week op Melusi komen(ieder jaar een nieuwe groep) Tijdens deze week spreken we met hen wat het betekend om een levende relatie met Jezus te hebben en een discipel te zijn. We verdiepen hun relatie met Jezus en geven hen handvatten om hier thuis in hun eigen community mee door te gaan. Zo hebben we bv iedere morgen stille tijd, waarin ze persoonlijk in de Bijbel lezen wat we daarna met hen bespreken. Met deze start van de dag, bemoedigen we hen om door te zetten. Naast dat we ons richten op hun persoonlijke relatie met Jezus, geven we hen workshops. In deze workshops spreken we over hoe ze een bijbelverhaal vertellen, spellen voorbereiden e.d. Deze handvatten kunnen zij gebruiken wanneer ze met de activiteiten van Melusi helpen. De discipelen zijn namelijk betrokken bij alle activiteiten die hier boven beschreven zijn en spelen daar steeds meer en meer een grotere en actievere rol in. Zij zijn de connectie tussen de tieners en kinderen in de townships en ons als Melusi team. Zij kennen de kinderen en tieners en de leefomstandigheden als geen ander. Het is gaaf om te zien hoe God ieder jaar een nieuwe groep discipelen toevoegt aan Melusi.

 

Verder ben ik betrokken bij activiteiten op het terrein:

Siya Sebenza:

Siya Sebenza is een trainingscentrum voor jongeren zonder baan, om getraind te worden in de skills die ze nodig hebben om een baan te vinden en te behouden. Ik ben voor Siya Sebenza verantwoordelijk voor alle administratieve taken. Dit houd in dat ik iedere dinsdag van de registratie en informatie verzorg. Tussen 8:00 en 10:00 kunnen geïnteresseerden komen naar ons trainingscentrum en geef ik ze de informatie die ze nodig hebben en kunnen ze registeren. De registratie formulieren verwerk ik in de computer, zodat alle gegevens bij elkaar zijn. Wanneer ze de cursus gedaan hebben dan blijven ze in het systeem. We delen vacatures van bedrijven met hen. Alles wordt geregistreerd en dat is dus mijn taak. 

Youth Alfa

Tijdens de cursus van Siya Sebenza hebben we een les over verschillende religies en over het Christendom en hoe Jezus je leven veranderd en Hij de enige is die je daadwerkelijk nodig hebt. In deze les wordt de studenten de mogelijkheid gegeven om hun leven aan Jezus te geven. Na deze les wordt heb geadviseerd Youth Alfa te volgen. In 4x 1 uur proberen we zoveel mogelijk van het Youth Alfa programma met hun te bespreken. Mijn taak hierin is om dit te faciliteren, ik leidt hen dus door het Youth Alfa programma heen.

Kantoorwerkzaamheden:

De meeste ochtenden ben ik in het kantoor. Hier heb ik mijn eigen vastte taken, maar de meeste tijd ben ik bezig met het uitvoeren van kleine taken die ik van één van de andere teamleden krijg. Veel van deze kleine taken worden in de loop van de tijd vaste taken voor mij. Onder mijn vaste taken valt onder andere het maken van het maandelijkse rooster met alle taken van de missie.  

Kitchen duty:

Op het terrein worden dakloze mannen opgevangen, voor hen en op de doordeweekse dagen voor de leden van het team, wordt er eens per dag een warme maaltijd gemaakt. Ik mag hier eens in de zoveel weken in een weekend zorg voor dragen. Verder bereidt ik eens in de week ontbijt en supper voor de mannen.