Branwen en Nienke Sayers in Kempton Park, Johannesburg Zuid-Afrika

 

Wij zijn Branwen en Nienke Sayers! Wij hebben elkaar ontmoet op Melusi in Zuid Afrika, waar we beiden God dienden en de mensen en kinderen daar dienden. In December 2018 zijn we in Nederland getrouwd. Hierna zijn we samen aan de slag gegaan op Kidz Solutions, een kinderdagopvang voor kinderen van 3 maanden tot en met 6 jaar (groep 2).

Branwen is geboren en getogen in Pietermaritzburg, Zuid Afrika. Hij is de jongste in een gezin met drie kinderen, hij heeft een broer en zus boven hem. Branwen is opgegroeid in een Christelijk gezin met Christelijke waarden en normen. De kerk, de zondagschool en de jeugdvereniging waren een tweede huis voor hem. Branwen genoot van sport activiteiten, drummen en tijd door brengen met vrienden. Door het drummen was Branwen snel betrokken en actief bij de kerk, hij drumde in de muziekband van de kerk, waar hij enorm van genoot. Na de middelbare school verhuisde hij naar Johannesburg waar hij verschillend werk heeft gedaan. Na een aantal jaar kwam hij op Melusi terecht, hier werkte hij mee in de verschillende taken en ook drumde hij in de kerk. Op Melusi leerde hij Nienke kennen. Branwen heeft door zijn eigen ervaringen door de jaren heen een passie ontwikkeld voor jonge mannen die mogelijk door verschillende moeilijkheden in het leven gaan. Jonge mannen die de druk van de maatschappij ervaren en hierin in verschillende problemen komen, zoals alcoholmisbruik, drugsmisbruik en groepsdruk. Het ligt op Branwens hart om deze jonge mannen te helpen, praktisch en vooral ook door naar hen te luisteren en hen te counselen.

Nienke is geboren en getogen in Bodegraven. Nienke is de oudste in een gezin van 4 meiden. Het gezin was en is betrokken en actief in de kerk. Nienke zelf heeft deelgenomen aan allerlei activiteiten binnen de kerk en later ook leiding gegeven aan verschillende activiteiten. Het actief bezig zijn en handen en voeten geven aan Gods Liefde voor anderen is hierin altijd haar drijfveer geweest. Nienke heeft na haar HAVO de opleiding SPH gevolgd en daarna gewerkt met mensen en kinderen met een verstandelijke beperking en later kinderen in de jeugdzorg. Na haar studie is ze voor drie weken op werkvakantie naar de Oekraïne geweest, dit was een geweldige ervaring!!! Door omstandigheden in haar werk in Nederland heeft ze besloten om in 2014 voor 6 maanden naar Melusi te gaan. Hier werkte zij voornamelijk in het kinder- en jeugdprogramma met name door het organiseren van activiteiten. Na deze 6 maanden was het duidelijk voor Nienke, God heeft een plan met haar leven voor kinderen in nood, kinderen die Gods liefde niet hebben en zo hard nodig hebben. In 2016 is zij teruggegaan naar Melusi, waar ze Branwen heeft leren kennen. Haar hart klopt voor de kinderen die liefde, zorg en aandacht nodig hebben. Nienke wil hen die liefde geven op praktische wijze, door letterlijk handen en voeten te geven aan de Liefde die Jezus ons heeft gegeven en de Liefde die Jezus is!!

Samen werken we nu op Kidz Solutions een kinderdagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar (groep 2). Samen weten we ons geroepen tot Zuid Afrika, we weten dat God ons hier wil hebben en hier een plan met ons heeft. Wij willen leven in Zijn plan en Zijn weg volgen. God is bij ons en Hij laat ons niet los!! (Hebreeën 13:5) Hij is Zijn plan begonnen en zal het volbrengen!! (Filippenzen 1:6)

 

Onze visie

Wij geloven dat God voor ons en voor een ieder een doel heeft hier op aarde. Dat doel is om mee te werken in Zijn plan met de wereld. Gods plan voor de wereld is (in onze ogen) het vertellen van Zijn liefde, Zijn reddingsplan vertellen aan iedereen. Heling brengen in de gebrokenheid van deze wereld. Dit is uiteraard breed, dat is ook waarom God iedereen hierin nodig heeft en iedereen Zijn eigen talenten en passie geeft.

Wij hebben beide een passie voor hen die leven in gebrokenheid. Voor Branwen is dit meer gericht op jonge mannen en voor Nienke op kinderen. Wij willen hen geven wat ze nodig hebben, praktisch door: eten, kleding en onderdak, maar zeer zeker ook door Liefde, zorg, een luisterend oor. Wij willen Jezus volgen in hoe Hij hier op aarde rondliep. En daarbij Zijn boodschap van redding delen!! Wij willen hierin niet kijken naar de situatie van de persoon, maar naar de persoon en de persoon/het kind zien voor wie het is en wat het nodig heeft en hierin geven wat we kunnen. Hen zien zoals God hen ziet en daaruit werken. Daarin de persoon/het kind laten ervaren dat zij er toe doen en dat er bovenal een God is die van hen houdt en een plan heeft voor hen!!!